Մեր Թիմը

Կ.Մ. Գրեգ Սարգսյան

Հիմնադիր, հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

Վարուժ Այվազյան

Հիմնադիր, հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

Արմեն Եգանյան

Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ